img
Glokom Hastalığı ve Cerrahisi Hakkında Daha Fazla Bilgi İsterseniz

Glokom Hastalığı

img

GLOKOM TEDAVİSİ VE CERRAHİSİ

Glokom Hastalığı Nedir ve Nasıl tedavi Edilir?

Glokom yada halk arasında ki adı ile Göz Tansiyonu her yaşta görülebilen ancak daha çok 4 yaş ve sonrasında ortayaçıkan bir göz hastalığıdır. glokon dünya genelinde en büyük kör olma sebebidir. Glokom hastalığı tedavi edilmediğinde körlüğe neden olur. Göz içi basıncı olması gereken normal değerlerin üzerine çıkarsa görme işlevini yerine getiren sinir hücreleri ölmeye başlar. Bu durum hastalığın ilk başlarda fazla belirti vermeden ilerlemesi nedeniyle pek anlaşılmaz ancak zamanla ölen hücre sayıları arttıkça körlük gelişir. Hastalığın zaman içindeki seyrine bağlı olarak körlük gelişmesi durumu, hastalığın ani yada yavaş bir şekilde başladığına, göz içi basıncının ne oranda yükseldiğine ve hastalardaki damar sertliği gibi göz hücretlerinin beslenmesini bozan sistemik problemler olup olmamasına göre değişir.

– Glokom Daha Çok Kimlerde Görülmektedir?
Glokom farklı özelliklere bağlı olarak farklı kişi gruplarında görülebilmektedir. Kısaca bahsedecek olursak; 40-45 yaş ve üzeri hastalarda Glokom görülme sıklığı artmaktadır. Glokom’un genetik yatkınlık ile bağlantıda olduğu bilinmektedir. Glokon hastası bireylerde Sistemik rahatsızlıklar, Hipotiroidizm ve Diyabetes mellitus (şeker hastalığı) görülme sıklığı daha fazladır. Ayrıca Gözde meydana gelecek yaralanma durumları Glokomu tetikleyen faktörler arasındadır. İritis, kronik üveit, retina dekolmanı vb. durumlarda Glokom riskinde artşlara sebep olur. Yapılan araştırmalara göre Miyop hastası bireylerde Glokom hastalığı oranı daha fazladır. Uzun süreli kortikosteroid kullanımı da Glokomu tetikleyen bir diğer durumdur. Yüksek ya da düşük sistemik kan basıncı, yüksek seviyede miyopi ya da hipermetropi rahatsızlıkları glokom gelişmesinde rol oynayabilmektedir.

GLOKOM CERRAHİSİ

Glokom'da Cerrahi Tedavi Yöntemleri.

İlaç tedavisi yada lazer tedavisinin cevap vermediği durumlarda Trabekülektomi adı verilen cerrahi işlem uygulanabilir. Trabekülektomi gözde basınç artışına neden olan fazla sıvının, göze bir delik açılarak dışa akımının sağlanmasıdır. Glokom tedavisinde ameliyat genellikle son çare olarak değerlendirilir.

img
img

HFDS - Glokom Tedavisinde Yeni Bir Alternatif

HFDS (High frequency deep sklerotomy)

Glokomun göz içi sıvı basınç yüksekliğine bağlı olarak görme sinirinde meydana gelen ve tedavi edilmediği taktirde körlüğe kadar ilerleyen, her yaşta görülebilen bir hastalık. Glokom 40 yaş ve üstü grupta daha sık görülmekte. Glokom Dünyada gelişmiş sağlık merkezlerinde kullanılan ve Türkiye'de de sayılı merkezde olan HFDS yöntemi ile güvenli ve konforlu bir şekilde tedavi edilebilmekte ve yüz güldüren sonuçlar alınmakta.

Yeni geliştirilen bir yöntem olan HFDS ile göziçi basıncı etkili bir şekilde düşürülür. Bu yöntem, hastanın göz tansiyonu damlalarına bağımlılığını azaltır veya tamamen ortadan kaldırır. Ayrıca, göz tansiyonu ameliyatlarına göre komplikasyon riski çok düşük; uygulaması daha kolay ve daha kısa süreli bir girişimdir. Yöntemin komplikasyon oranının diğer girişimlere göre çok daha düşük olması ve etkinliğinin oldukça güçlü olması gibi sebeplerle gerek hastalar, gerekse göz hekimleri açısından oldukça yüz güldürücü