img
No Touch Lazer Cerrahisi Hakkında Daha Fazla Bilgi İsterseniz

No Touch

img

Refraktif Cerrahi Uygulamaları

Göze Dokunmadan Görüş Düzeltme No Touch

No Touch (Dokunulmadan) Lazer Ameliyatı Kornea üzerinde kırma kusurlu bölgede herhangi bir temas ve kesi oluşturulmadan uygulanabilen lazer göz ameliyatı cerrahi prosedürü olarak tanımlanmaktadır. No Touch lazer göz ameliyatında, Korneanın en üstündeki kırma kusurlu epitel doku herhangi bir kesi oluşturulmaz ve kapakçık kaldırılmadan direk lazer uygulanır.

No Touch Lazer Göz Ameliyatı uygulanacak her hastanın farklı kornea epiteli kalınlık dağılımına sahip olması nedeniyle numara düzeltlmesindeki hassasiyeti önemli düzeyde düşürmektedir.

No touch lazer ile miyop, hipermetrop ve astigmat görme kusurları tedaviedilebilmektedir. Operasyon sonrası gözde herhangi bir numara değişimi yada yapısal bir hasar oluşmadığı müddetçe görme net bir şekilde devam eder. Kapakçık kaldırma yada mikro kesi uygulanan lazer göz ameliyatlarından çekinen, gözüne dokunulmasını istemeyen hastaların tercih ettikleri bir görüş düzeltme uygulamasıdır. No touch lazer göz ameliyatı bilgisayar tarafından yönetilen hassas nokta atışı bir tedavi yöntemidir. Hastaların lazer göz ameliyatı esnasında gözünü istemsiz yada dış etkenlere bağlı olarak hareket ettirmesi durumunda cihaz otomatik olarak operasyonu durdurmaktadır. bu sayede hastanın gözünü hareket ettirmesi operasyonun başarısı için sorun olmaktan çıkmaktadır. Diğer lazer göz ameliyatlarına uygun olamayan, Kornea yapısı ince olan ve bu nedenle gözlük, kontakt lens kullanmak zorunda olan hastaların tedavisi no touch lazer göz ameliyatı ile yapılabilmektedir.

img
img

No Touch Avantaj ve Dezavantajları

Göze Dokunulmadan Uygulama İmkanı

– AVANTAJLARI - Maliyetinin düşük olması. - Diğer Lazer göz ameliyat prosedürlerine oranla şiddetli göz kuruluğu olmamaktadır. - Uygulama yapılan hastanın korneasına dokunulmadığı için hücre altı zar birikmesi gibi negatif komplikasyonlar olmamaktadır. - Nispeten ince kornealara uygulanabilmesi. - Göz içi basıncını arttırma riski olmaması. - Kornea biyomekanik bütünlüğünün korunması.

– DEZAVANTAJLARI - Biyomekanik bütünlük korunsada, korneal direncin azalması. - Lazer sonrası 3-5 gün ağrı, batma, sulanma ve görmede yetersizlik şikayetleri, iş gücü kaybı, sosyal yaşantıya geri dönüş süresinin uzun olması. - Düşük numara miyoplarda hasta memnuniyetin düşük olmas. - 5.0 numara üzeri miyoplarda haze (korneada bulanma) riski. - Hipermetrop ve 2 numaradan büyük astigmatlara yapılamaması. - Enfeksiyon riskinin yüksek olması. - Net görüş seviyesine ulaşmanın 3-4 haftayı bulması.